ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017

Sophia University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.  Japanese Language ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 24 มีนาคม 2560

2.  Asian Studies ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560
กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sophia-summer.jp/index.html และสามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง