แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017

Sophia University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2017 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.  Japanese Language ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 24 มีนาคม 2560

2.  Asian Studies ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560
กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sophia-summer.jp/index.html และสามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ