การบรรยายทุน Erasmus Mundus LEADER Project (15 มีนาคม 2560)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

การบรรยายทุน Erasmus Mundus LEADER Project   (15 มีนาคม 2560)

รองศาสตราจารย์สุคนธ์ พานิชพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ Joint Coordinator LEADER Project แจ้งประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus Mundus LEADER Project จัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. อาคาร CB1220 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่
https://leader.unisannio/it