แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels [หมดเขต 15 เมษายน 2560]

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels [หมดเขต 15 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels [หมดเขต 15 เมษายน 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2017 โดยเปิดรับสมัครจั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอชัย

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ares-ac.be/en/relations-internationales/bourse-asem-duo โทร. +32 2 225 45 06 หรือ Florence.maertens@ares-ac.be


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ