ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2560]

ASEA-UNINET แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลออสเตรีย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก และหลังปริญญาเอก จำนวน 4 ประเภท โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asea-uninet.org/87.ernst-mach-grant-emg/ และสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560