แสดงรายละเอียดข่าวทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2560]

ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2560]

ASEA-UNINET แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลออสเตรีย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก และหลังปริญญาเอก จำนวน 4 ประเภท โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asea-uninet.org/87.ernst-mach-grant-emg/ และสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ