แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 ตอน 001 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 60 และกระบวนวิชา 176100 ตอน 002 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 ตอน 001 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 60 และกระบวนวิชา 176100 ตอน 002 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 ตอน 001 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 60 และกระบวนวิชา 176100 ตอน 002 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 ตอน 001 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 60 เวลา 14.30- 16.00 น.และกระบวนวิชา 176100 ตอน 002 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.30- 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ