ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน GWNU (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน GWNU (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560)

Gangneung-Wonju National University (GWNU), Korea แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน สำหรับภาคการศึกษา Fall 2017 (เริ่มเรียนต้นเดือนกันยายน 2017) ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gwnu.ac.kr และสามารถจัดทำใบสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560