แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน GWNU (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน GWNU (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน GWNU (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560)

Gangneung-Wonju National University (GWNU), Korea แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน สำหรับภาคการศึกษา Fall 2017 (เริ่มเรียนต้นเดือนกันยายน 2017) ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gwnu.ac.kr และสามารถจัดทำใบสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ