แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ the ASEAN+3 UNet Logo Design Competition for Students (หมดเขต 30 มิถุนายน 2560)

ประชาสัมพันธ์ the ASEAN+3 UNet Logo Design Competition for Students (หมดเขต 30 มิถุนายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ the ASEAN+3 UNet Logo Design Competition for Students (หมดเขต 30 มิถุนายน 2560)

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบโลโก้ อาเซียน +3 UNet รายละเอียดตามแนบ

การออกแบบโลโก้ ต้องมีแนวคิดการออกแบบที่สามารถนำมาใช้และการพัฒนาในการใช้โลโก้อย่างเป็นทางการของอาเซียน +3 UNet ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันจะได้รับ 800 เหรียญสหรัฐที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสด และใบประกาศนียบัตร

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aunsec.org/activities8.php และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ