แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน Chung-Ang University, Korea (หมดเขต 10 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ทุน Chung-Ang University, Korea (หมดเขต 10 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน Chung-Ang University, Korea (หมดเขต 10 มีนาคม 2560)

Chung-Ang University, Korea แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ผ่าน Korean Government Scholarship Program (GKS: Global Korea Scholarship)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oia.cau.ac.kr/20150504/eng/sub05/sub0502_3_3.php และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายใน 10 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ