แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ) เวลา 08.30 -12.30 น.
คณะขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. การแต่งการ : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
2. การลงทะเบียน : ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. หากเกินกว่า 09.00 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
3. การทำแบบการเรียนรู้ : อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ) เวลา 08.30 -12.30 น. ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ) ยังไม่ครบตามจำนวนรับ

ดังนั้นคณะจึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาคนใดสนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่ห้อง งานบริการการศึกษา หรือ ลงชื่อในแชทใต้โพสนี้ โดยให้เขียนชื่อและรหัสนักศึกษา

กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ