แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (หมดเขต 3 เมษายน 2560)

เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (หมดเขต 3 เมษายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (หมดเขต 3 เมษายน 2560)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ชื่อเดิม Open Competition Scholarship) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้)

โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/H8AmVg โดยต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมูลนิธิ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หมายเลข 02-285-0581 ต่อ 106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ