แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017   (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษา และ NGEE ANN POLYTECHNIC ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

โดยผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “ฝ่ายโครงการต่างประเทศ” ห้อง 220 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.li.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ