แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้ลงรับสมัคร หมายเลข 1 กลุ่มรวมใจนิติศาสตร์ แถลงนโยบายต่อคณะกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ