แสดงรายละเอียดข่าวเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการด้านการศึกษาในต่างประเทศของจีน ครั้งที่ 22

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการด้านการศึกษาในต่างประเทศของจีน ครั้งที่ 22 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการด้านการศึกษาในต่างประเทศของจีน ครั้งที่ 22

ด้วย ศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศของจีน จะจัดนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ครั้งที่ 22 และการเสวนาเรื่องการศึกษาในต่างประเทศ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 ตามเมืองสำคัญต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครซีอาน นครเจิ้งโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครหนานหนิง นครฉงชิ่ง และนครกวางโจว ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cscse.edu.cn หรือ www.cieet.com หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.mug.go.th เลือกเว็บไซต์เก่า หัวข้อประชาสัมพันธ์ หัวข้อย่อยหนังสือเวียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ