แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน 2017 KGSP Admission Call for Graduate School Studying at kit, Korea (หมดเขต 26 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ทุน 2017 KGSP Admission Call for Graduate School Studying at kit, Korea (หมดเขต 26 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน 2017 KGSP Admission Call for Graduate School Studying at kit, Korea (หมดเขต 26 มีนาคม 2560)

ด้วย ได้รับแจ้งจาก The International Programs & Language Education Center, Kumoh National Institute of Technology ประชาสัมพันธ์ 2017 KGSP Admission Call for Graduate School Studying at kit, Korea โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ