แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program (หมดเขต 17 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

ด้วย ได้รับแจ้งจาก Gangneung-Wonju National University ประชาสัมพันธ์โครงการ Korean Government Scholarship Program 2017 ระดับปริญญาโทและเอก โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ