แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 ตอน 001 และ 177229 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 ตอน 001 และ 177229 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 ตอน 001 และ 177229 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 ตอน 001 และ 177229 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วัน ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. 60
วิชา 177431 เวลา 1100-1230 น. ห้อง LB 1302
วิชา 177229 เวลา 1300-1430 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ