แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 -20.00 น.

ขอแจ้งนักศึกษาดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ ให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 -20.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ คณะนิติศาสตร์
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 -20.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ