แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2017/2018 (หมดเขต 7 เมษายน 2560)

ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2017/2018 (หมดเขต 7 เมษายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2017/2018 (หมดเขต 7 เมษายน 2560)

ด้วย ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ China-AUN Scholarship 2017/2018 ซึ่งเป็นโครงการทุนรัฐบาลจีนที่ร่วมกับ Asian University Network หรือ AUN เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในเอเชียให้ได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาในประเทศจีน โดยหน่วยงาน CSC หรือสภาการให้ทุนจีนจะช่วยเหลือด้านการเงินแก่ทั้งนักศึกษาชาวจีนที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาในจีนเพื่อเป็นการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างจีนกับชาติอื่นๆ โดยเป็นทุนระดับปริญญาโท และเอก ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆของจีน มีมูลค่าครอบคลุม tuition waiver, accommodation, stipend และ comprehensive medical insurance

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติเอเชียตามที่กำหนดและมีสุขภาพสมบูรณ์
2. ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี ขณะที่ปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua www.campuschina.org หรือ Ms.Pasita Marukee โทร. 02-2153640 ต่อ 102 โทรสาร 02-2158808 หรือ aun.pasita@gmail.com ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ