แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Summer Language Course 2017 (หมดเขต 24 มีนาคม 2560 )

ประชาสัมพันธ์ Summer Language Course 2017 (หมดเขต 24 มีนาคม 2560 ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Summer Language Course 2017 (หมดเขต 24 มีนาคม 2560 )

ด้วย Sophia University, Japan ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น Sophia Summer Session for Japanese Language ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 5-14 กรกฎาคม 2560 และกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sophia-summer.jp/japaneselanguage/index.html และสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://sophia.applyjapan.com/#SummerSessionAppcategory

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ