แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Soul - Good (GE 40 ชั่วโมง)

ขอเชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Soul - Good (GE 40 ชั่วโมง) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Soul - Good (GE 40 ชั่วโมง)

ขอเชิญชวนให้ นักศึกษาที่สนใจจัดส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวดภายใต้หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ โดยสามารถจัดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถส่งผลงานได้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ กิจกรรม Soul - Good (GE 40 ชั่วโมง) นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดต่างๆและใบสมัครได้ สามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ