แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://goo.gl/ah53xQ

ใบสมัครที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ