แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 2017 IYF World Culture Camp (หมดเขต 27 มกราคม 2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2017 IYF World Culture Camp (หมดเขต 27 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2017 IYF World Culture Camp  (หมดเขต 27 มกราคม 2560)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship - IYF) จัดโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ IYF World Culture Camp with KMITL ระหว่างวันที่ 6 -8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสรุวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะมีนักศึกษาจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย พม่า กัมพูชา เวียดนามและญี่ปุ่นเข้าร่วม และคาดว่าจะมีนักศึกษาจากทั้งไทยและต่างประเทศรวมประมาณ 3,000 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมใน World Culture Camp จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วโลกได้รู้จักกัน โดยเน้นการเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจควบคู่ไปด้วย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกจากโลกของตัวเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคมและเปลี่ยนเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดและรับจิตใจคนอื่นได้

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงชื่อได้ที่พี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์) ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ