แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดียรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-2018

มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดียรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดียรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-2018

ด้วย มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nalandauniv.edu.in และสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ admissions@nalandauniv.edu.in

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ