แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (หมดเขต 3 กุมภาพันธ์ 2560)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (หมดเขต 3 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (หมดเขต 3 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้จัดการแข่งขัยสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (English Speech Competition) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินสถาบันละไม่เกิน 2 คน โดยพิจารณาจากการส่งใบสมัครครบถ้วน 2 คนแรกเท่านั้น และสามารถจัดส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอริสรา โทร. 084-1764936 และคุณนนทยา โทร. 081-6037465 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ติดต่อแจ้งรายชื่อผู้สนใจได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ / งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มช.

Each speech must not be longer than 5 minutes.

Please choose only one topic from the list below:

1. The media controls how and what we think. Do you agree and why?

2. It’s frightening but true: Our planets is now in the midst of its sixth mass extinction, but this time its humans who are the cause. Out beautiful and diverse natural world is being replaced by mobile phones and concrete. What can be done to raise awareness and change this dire situation before it is too late?

3. But a hairpin and the sales clerk has a microscopic plastic bag for it. A soda purchase from a corner store may end up having the liquid poured into a plastic bag, and then topped off with a plastic straw. There is no plastic bag yet that could fit a car, but if there was one country that could come up with one, Thailand would probably be it. Why does Thailand use so many plastic bags and why doesn’t anyone seem to care about the harm that this is doing to our environment?

4. “Forget math, science and history, let’s teach tolerance!” To what extent could this solve global conflicts?

5. It seems that the world wants ever more from us. People around the world are being pushed to their physical and psychological limits by a world that values efficiency and money above all other things. How can we live a life in the service of things we really value rather than just be a slave to the system?

Competition prize: Winner 8,000 Baht / Second place 7,000 Baht / Third place 6,000 Baht / and Consolation prize 2,000 Baht.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ