แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Waseda Summer Session 2017 (หมดเขต 31 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ Waseda Summer Session 2017 (หมดเขต 31 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Waseda Summer Session 2017  (หมดเขต 31 มีนาคม 2560)

ด้วย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “Waseda Summer Session 2017” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ได้โดยตรงทื่ http://waseda-summer.com ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ