แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus (หมดเขต 18 มกราคม 2560)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus (หมดเขต 18 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus  (หมดเขต 18 มกราคม 2560)

ด้วย University of the Ryukyus แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2017 – 2018 University of Ryukyus Student Exchange Programs (Fall Semester) ดังนี้

1. ทุน URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program)

- ทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี เริ่มเดือนตุลาคม 2017 ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL 500 (PBT) / 173 (CBT) / 61 (iBT), TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5)

2. ทุน STRP (Short-term Regular Program)

- ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อการศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลาคือ 5 เดือน และ 11 เดือน สำหรับทุนประเภทนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-form/?land=en และส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัดได้ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ