แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017 (หมดเขต 1 เมษายน 2560)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017 (หมดเขต 1 เมษายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017 (หมดเขต 1 เมษายน 2560)

ด้วย Sophia University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017 โดยมีกำหนดเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2017 นักศึกษาที่เข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ Sophia University กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS/TOEIC/TOEFL และสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีผล JLPT ในระดับ N1

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ และสำหรับใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้ผลการพิจารณาล่าช้า โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/qualification และส่งเอกสารให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ