แสดงรายละเอียดข่าวสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหา

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหา

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งการแข่งตอบปัญหา “สวัสดี อินเดีย” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 9 มกราคม – 5 มีนาคม 2560 โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นการแข่งขันย่อยประจำสัปดาห์รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีรางวัลประจำสัปดาห์ และรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัล ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินไปกลับอินเดียสำหรับ 2 ท่าน พร้อมที่พัก 5 คืน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sawasdeeindiaquizcontest


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ