แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2560 นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดส่งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942919 (พี่นัย) รายละเอียดดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1484211781.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ