แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ เรื่อง SMEs & Competition Law: Observations From Asia & Australia

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ เรื่อง SMEs & Competition Law: Observations From Asia & Australia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ เรื่อง SMEs & Competition Law: Observations From Asia & Australia

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ เรื่อง SMEs & Competition Law: Observations From Asia & Australia ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 -12.30 น.

คณะขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : ลงทะเบียนเวลา 09.00 -09.30 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลา 09.30 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและจะไม่พิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น
2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
3. การทำแบบการเรียนรู้ : ระบบ CMU online จะเปิดให้นักศึกษาเข้าทำแบบการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น.และระบบจะปิดในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ