แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620...)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620...) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620...)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620...)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงได้ที่ลิ้งด้านล่างและบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณโถงชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
*หมายเหตุ หากนักศึกษาตรวจสอบจำนวนชั่วโมงแล้วพบว่า มีจำนวนไม่ครบตามที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) หรือ โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ