แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการให้ใช้บริการตู้เก็บของ (Locker) สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการให้ใช้บริการตู้เก็บของ (Locker) สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการให้ใช้บริการตู้เก็บของ (Locker) สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการให้ใช้บริการตู้เก็บของ (Locker) สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://elearning.cmu.ac.th/mod/choice/view.php?id=47190

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ