แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรม “One-to-one Meeting with UK Academics” และโครงการ “FameLab 2017”

กิจกรรม “One-to-one Meeting with UK Academics” และโครงการ “FameLab 2017” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม “One-to-one Meeting with UK Academics” และโครงการ “FameLab 2017”

ด้วย British council ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม “One-to-one Meeting with UK Academics” และโครงการ “FameLab 2017” รายละเอียดดังนี้

•  กิจกรรม “One-to-one Meeting with UK Academics” : เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแบบตัวต่อตัว ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่สยามพารากอน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีได้ที่ www.surveymonkey.com/r/BPKYR63

•  โครงการ “FameLab 2017” (สำหรับอายุ 18-40 ปี): ดูวีดีโอประชาสัมพันธ์และสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th/famelab

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ