แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Kyoto Inspiration Summer Program (หมดเขต 30 เมษายน 2560)

ประชาสัมพันธ์ Kyoto Inspiration Summer Program (หมดเขต 30 เมษายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Kyoto Inspiration Summer Program (หมดเขต 30 เมษายน 2560)

ด้วย Kyoto Seika University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Kyoto Inspiration Summer Program ซึ่งกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม 2560 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kyoto-seika.ac.jp/eng/kyoto_inspiration

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ