แสดงรายละเอียดข่าวสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนิติศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนิติศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา จากโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั่วประเทศให้กับคณะนิติศาสตร์ เพื่อนำไปจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ