แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Summer Program 2017 (หมดเขต 15 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Summer Program 2017 (หมดเขต 15 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Summer Program 2017 (หมดเขต 15 มีนาคม 2560)

ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน TUFS Short Stay Summer Program 2017 – Japanese Language & Cultural Studies กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/exchnage_in/sssp.html และสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://e-apply.jp/n/tufs-3 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ