แสดงรายละเอียดข่าวSommerhochschule of University of Vienna เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขตสมัครรับทุน 28 กุมภาพันธ์ 2560)

Sommerhochschule of University of Vienna เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขตสมัครรับทุน 28 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sommerhochschule of University of Vienna เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขตสมัครรับทุน 28 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วย Sommerhochschule of University of Vienna ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ได้จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน Unvie: summer school – European and International Studies 2017 และ Austrian Arbitration Academy 2017 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะเป็นการศึกษาทางด้านยุโรปศึกษา (European Studies) การศึกษาด้านอนุญาโตตุลาการ (Austrian Arbitration Academy) การศึกษาภาษาเยอรมัน (German Language)

โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shs.univie.ac.at หรือ sommerhochschule@univie.ac.at และสามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยสมัครขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ