แสดงรายละเอียดข่าว



The University of Hong Kong รับสมัครเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน (หมดเขต 15 มีนาคม 2560)

The University of Hong Kong รับสมัครเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน (หมดเขต 15 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 The University of Hong Kong รับสมัครเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน (หมดเขต 15 มีนาคม 2560)

ด้วย the University of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรัดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hku.hk/summer หรือ ugsummer@hku.hk และสามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ