แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชา ๑๗๗๔๒๗

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชา ๑๗๗๔๒๗ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชา ๑๗๗๔๒๗

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชา ๑๗๗๔๒๗ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯ และการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot จำนวน ๓๐ คน ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน LB ๑๔๐๓

กำหนดการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนเวลา 12.30 -13.00 น. หากสายเกินกว่า 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ