แสดงรายละเอียดข่าวTrent University รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาทุกระดับ

Trent University รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาทุกระดับ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Trent University รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาทุกระดับ

ด้วย Trent University ประเทศแคนาดา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาทุกระดับ ในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trentu.ca/calendar หรือ international@trnetu.ca และ struanrobertson@trentu.ca และสามารถติดต่อได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ