แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่จะไปดูงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่จะไปดูงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่จะไปดูงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่จะไปดูงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน อังคาร,พุธ ที่ 15,16 พ.ย. 59 รถออก(ล้อหมุน) เวลา 8.15 น. ณ ลานจอดรถหลังตึกคณะสังคมศาสตร์

กรุณาไปขึ้นรถให้ตรงเวลานัดหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ