แสดงรายละเอียดข่าววิดีโอการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต 9 พ.ย. 59

วิดีโอการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต 9 พ.ย. 59 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิดีโอการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต 9 พ.ย. 59

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร โดย
คุณศศิภา ภัทรสิทย์ : ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท เอไอเอ
คุณวรเศรษฐ์ วราวัฒนานนท์ : Financial Insurance Adviser

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ