แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมและชมนิทรรศการด้านนิติเวช (30 พฤศจิกายน 2559)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมและชมนิทรรศการด้านนิติเวช (30 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมและชมนิทรรศการด้านนิติเวช (30 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย Index Conference & Exhibitions Organization จะจัดการประชุมและนิทรรศการ Emirates International Forensic Conference & Exhibition-Emirates Forensic 2017 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2560 ณ Dubai International Convention & Exhibition center ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นการประชุมและแสดงนิทรรศการด้านนิติเวช เพื่อแสดงถึงบทบาทที่สำคัญและความรู้ความเข้าใจในงานทางด้านอาชญาวิทยา

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://emiratesforensic.ae ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ