แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมการเขียนรายงาน และการอบรม "Basic Legal Research"

ประกาศ!! แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมการเขียนรายงาน และการอบรม "Basic Legal Research" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมการเขียนรายงาน และการอบรม

ประกาศ!! แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมการเขียนรายงาน และการอบรม "Basic Legal Research" ดังนี้
1. อบรม "Basic Legal Research" จำนวน 6 ชั่วโมง
ขอนัดนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมนี้ทุกคน ให้เข้าฟังการอบรม"Basic Legal Research" ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1404

2.อบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง
ขอนัดนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมนี้ทุกคน ให้เข้าฟังการอบรมการเขียนรายงาน ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1201

*** สำหรับนักศึกษาที่เคยเข้าฟังบรรยายแล้วให้นำการบ้านที่อาจารย์นัทมนสั่ง มาส่งได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่ต้องเข้าฟังบรรยายอีก

***สำหรับนักศึกษาที่ติดเรียนในวันที่ 6 พฤศจิกายน 59 ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามปกติ ไม่ต้องลาเรียน ซึ่งคณะจะจัดรอบการบรรยายสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายให้อีกครั้งในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ส่วนวันเวลา จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ