แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ รอบที่ 2

ประกาศกำหนดการการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ รอบที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ รอบที่ 2

ประกาศกำหนดการการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่
รอบที่ 2 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.

*** คณะขอแจ้งกำหนดดังนี้ ****
1. การแต่งการ : ชุดนักศึกษาชายและหญิง ถูกระเบียบ สำหรับรองเท้านักศึกษาผู้หญิงให้ใส่รองเท้าหุมส้น งดสีสันฉูดฉาด

2. การลงทะเบียน : นักศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.45 - 08.10 น. บริเวณโถงบันใดชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หากนักศึกษามาสายกว่า 08.10 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับอาหารว่าง

3. ล้อหมุน : เวลา 08.15 น.

4. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน คณะจะเเจกแบบการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาบันทึกความรู้ที่ได้รับ ส่วนระยะเวลาในการส่งแบบการเรียนรู้จะแจ้งในเอกสารที่แจกนั้น

5. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางเอง ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั้น

**เนื่องจากไปสถานที่ราชการ นักศึกษาต้องแต่งการให้เรียบร้อย**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ