แสดงรายละเอียดข่าวLegislative Process and Governance Professional Fellows Program FAQ and Application

Legislative Process and Governance Professional Fellows Program FAQ and Application - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Legislative Process and Governance Professional Fellows Program FAQ and Application

The International City/County Management Association (ICMA), with funding from the U.S. Department of State, is offering a Professional Fellows Program for participants from Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar (Burma), Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The program focuses particularly on legislative processes and governance practices, accountability, and transparency. Part of the Professional Fellows Program will be in a U.S. local government community for four weeks.


More information, please click
http://icma.org/en/icma/knowledge_network/documents/kn/Document/304396/Legislative_Process_and_Governance_Professional_Fellows_Program_FAQ_and_Application

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ