แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ฯ อ.เชียงดาว ในกระบวนวิชา 177452

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ฯ อ.เชียงดาว ในกระบวนวิชา 177452 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ฯ อ.เชียงดาว ในกระบวนวิชา 177452

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ฯ อ.เชียงดาว ในกระบวนวิชา 177452

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 59

ตามรายละเอียดดังนี้.-
1.แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้ารัดส้น
2.เริ่มลงทะเบียน เวลา 7.30-8.00 น.บริเวณหน้าตึกคณะ
3.ออกเดินทางจากคณะ เวลา 8.00 น. (ล้อหมุน)
4.กำหนดการ
-9.30-12.00 น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร ค่ายเยาวชนเชียงดาว
-12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
-13.00-17.00 น. เดินทางสู่ชุมชนบ้านหัวทุ่ง พบปะผู้นำชุมชนเพื่อรับฟังข้อมูลพร้อมเดินสำรวจป่าชุมชน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม(วิทยากร 1 ท่านต่อนักศึกษา 20 คน)
-17.30 น. เดินทางกลับคณะนิติศาสตร์

หมายเหตุ นักศึกษากรุณารับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ โทร 0848084644 นายกฤษณ(หนึ่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ