แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 26 ต.ค.59

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 26 ต.ค.59 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 26 ต.ค.59

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษฯ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 26 ต.ค.59

รายละเอียดดังนี้.-
1. ให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ(ตามที่ตกลงกับอาจารย์) รองเท้ารัดส้น
2. เริ่มลงทะเบียนที่คณะฯ เวลา 6.30-7.00 น.
3. ออกเดินทาง(ล้อหมุน) เวลา 7.00 น.
4. กำหนดการ
- 9.00-12.00 น.รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
- 12.00 น.รับประทานอาหาร
- 13.00 น.เดินทางสู่ชุมชนบ้านม่อนหินฟู อำเภอแม่เมาะ
- 13.15 น.พบปะชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
- 17.30 น.เดินทางกลับคณะนิติศาสตร์
หมายเหตุ นักศึกษากรุณารับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย
สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรผู้ประสานงานโครงการ นายกฤษณ(หนึ่ง) Tel.0848084644

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ