แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก
วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ ดังนี้
* รอบที่ 1 วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 80 คน
* รอบที่ 2 วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 80 คน
* รอบที่ 3 วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 80 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ