แสดงรายละเอียดข่าวทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านนิติศาสตร์ WestLaw Next เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านนิติศาสตร์ WestLaw Next เป็นเวลา 2 สัปดาห์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านนิติศาสตร์ WestLaw Next เป็นเวลา 2 สัปดาห์

เชิญชวนผู้สนใจใช้ฐานข้อมูลด้านนิติศาสตร์ ทดลองเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล WestLaw Next ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://1.next.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=CMUni-1000&__lrTS=20161019103442208

Client ID : Chiang Mai University

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ